Oslavy výročia

140. výročie založenia nášho združenia si žiada poriadne oslavy, a preto sme sa v samotný jubilejný deň stretli v kaplnke na Troch hôrkach spolu s bratmi a sestrami zo všetkých košických saleziánskych stredísk. Kaplnka dýchala veľkonočnou radosťou a vďačnosť sa dala takmer nahmatať. Don Stano Haburčák v homílii zdôraznil, že je to Boží Duch čo si v Cirkvi vzbudil don Bosca a s ním aj naše združenie, a že ten istý Duch si povoláva do služby aj nás a dáva nám zakúšať milosť jednoty v našej saleziánskej rodine. 

Viac: Oslavy výročia

140. výročie založenia ASC

V pondelok 9. mája 2016 uplynie 140 rokov od založenia Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC). Schválila ho Apoštolská stolica prípisom Breve „Cum sicuti“ 9. mája 1876 ako tretiu zložku saleziánskej rodiny. Od svojho vzniku sa pričlenilo k spoločnosti svätého Františka Saleského (SDB) a k Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA), aby sa spolu s nimi podieľalo na apoštolskej charizme, a tak prispievalo k spáse mládeže.

 

Oslavy sviatku don Bosca

31. januára sme mali viacero dôvodov na radosť. K samotnému sviatku don Bosca sa pridružili aj prísľuby ďalších dvoch saleziánov spolupracovníkov, ktoré skladali do rúk otca provinciála.  

Viac: Oslavy sviatku don Bosca

Prísľuby Majky a Jirka

 Na sviatok sv. Jána Boska budeme mať ďalší dôvod na radosť. Pri slávnostnej svätej omši o 8:30 na Kalvárii zložia prísľub saleziána spolupracovníka Majka Rašková a Jirko Stuchlý. Príďme spolu s nimi osláviť tento veľký dar.

Prísľuby manželov Kalnovcov

V posledný prázdninový piatok zažila saleziánska rodina v Košiciach veľkú radosť. Manželia Janka a Dalibor Kalnovci zložili prísľub saleziána spolupracovníka a tak uskutočnili verejný záväzok, že chcú byť "spolupracovníkmi Boha na uskutočňovaní jeho plánu spásy" (PAŽ 3.kap, článok 14, §3). Z poverenia provinciálneho koordinátora ich do združenia prijala Ivetka Slavkovská zo strediska Prešov-sever. 

Viac: Prísľuby manželov Kalnovcov